Acticam (meloxicam) – условия или ограничения - QM01AC06

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: Acticam
ATC: QM01AC06
Вещество: meloxicam
Производител: Ecuphar

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ /И/ ОТГОВОРEH(НИ) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба

Ecuphar NV

Legeweg 157-i B-8020 Oostkamp

Белгия

B. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

C.СТАТУС НА МДСОК

Не е приложимо.

Коментари