ATC код - Qa

Видове ATC Наименование на лекарството Вещество Производител
Едър рогат добитък (крави и телици)
QA16QA06 Kexxtone / 2 / 3 / 4 / 5 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited
Котки QA10AC01 ProZinc / 2 / 3 / 4 / 5 insulin human Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
КоткиКучета QA04AD90 Cerenia / 2 / 3 / 4 / 5 maropitant citrate Zoetis Belgium SA