ATC код - Qg

Видове ATC Наименование на лекарството Вещество Производител
Кучета QG04CX90 Ypozane / 2 / 3 / 4 / 5 osaterone acetate Virbac S.A.
Кучета QG03CA04 Incurin / 2 / 3 / 4 / 5 estriol Intervet International BV