ATC код - Ql

Видове ATC Наименование на лекарството Вещество Производител
Кучета QL01XE90 Masivet / 2 / 3 / 4 masitinib mesylate AB Science S.A.
КоткиКучета QL03AB Virbagen Omega / 2 / 3 / 4 recombinant omega interferon of feline origin Virbac S.A.
Кучета QL01XE91 Palladia / 2 / 3 / 4 / 5 toceranib Zoetis Belgium SA
Котки QL03AX Oncept IL-2 / 2 / 3 / 4 / 5 vCP1338 virus Merial;; 
Едър рогат добитък
Едър рогат добитък (крави и телици)
QL03AA90 Imrestor / 2 / 3 / 4 / 5 Pegbovigrastim Eli Lilly and Company Limited