ATC код - Qm

Видове ATC Наименование на лекарството Вещество Производител
КоткиКучета QM01AC06 Acticam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Ecuphar
Кучета QM01AC06 Meloxivet meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
ТелетаПрасета QM01AC06 Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Dopharma Research B.V.
Коне QM01AE90 Quadrisol / 2 / 3 / 4 / 5 vedaprofen VETCOOL B.V.
Кучета QM01AH 92 Trocoxil / 2 / 3 / 4 / 5 mavacoxib Zoetis Belgium SA
КоткиКучета QM01AC06 Meloxoral / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Le Vet B.V.
Едър рогат добитък
КонеПрасета QM01AC06 Recocam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Cross Vetpharm Group Ltd
Кучета QM01AC06 RevitaCAM / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Zoetis Belgium SA
КоткиКучета QM01AH91 Onsior / 2 / 3 / 4 / 5 robenacoxib Elanco Europe Ltd
Едър рогат добитък
КонеПрасета QM01AC06 Contacera / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Zoetis Belgium SA
Кучета QM01AH90 Previcox / 2 / 3 / 4 / 5 firocoxib Merial
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаКонеПрасета QM01AC06 Meloxidyl / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Ceva Santé Animale
Едър рогат добитък
Прасета QM01AC06 Novem / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Едър рогат добитък
КонеПрасета QM01AC06 Emdocam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Emdoka bvba
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаПрасета QM01AC06 Loxicom / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Norbrook Laboratories Limited
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаКонеПрасета QM01AC06 Rheumocam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited
Коне QM01AH90 Equioxx / 2 / 3 / 4 / 5 firocoxib Ceva Sante Animale - Libourne
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаКонеПрасета QM01AC06 Metacam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаКонеПрасета QM01AC06 Meloxidolor / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Le Vet Beheer B.V
Кучета QM01AH93 Cimalgex / 2 / 3 / 4 / 5 cimicoxib Vétoquinol SA
Коне QM01AC06 Novaquin / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Le Vet Beheer B.V. 
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаКонеПрасета QM01AC06 Inflacam meloxicam Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
КоткиКучета QM01AC06 Melosus / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH