Bulgarian
Изберете език на сайта

Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Наименование на лекарството: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Вещество: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Производител: CZ Veterinaria S.A.

Съдържание на статията

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

BLUEVAC BTV8 инжекционна суспензия за говеда и овце

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 ml от ваксината съдържа:

 

Активна субстанция:

106.5 CCID50*

Инактивиран вирус на болестта син език, серотип 8:

(*) еквивалентен на титъра преди инактивирането (log 10)

 

Аджуванти:

 

Алуминиев хидроксид

6 mg

Пречистен сапонин (Quil A)

0,05 mg

Ексципиенти:

 

Тиомерзал

0,1 mg

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

 

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

 

Инжекционна суспензия. Бяло или розово-бяло.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Видове животни, за които е предназначен ВМП

Овце и говеда.

4.2Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

ОвцеПрочетете повече…

Коментари