Наименование на лекарството - C

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Кучета Clomicalm QN06AA04 clomipramine Novartis Tiergesundheit GmbH
КоткиКучета Convenia QJ01DD91 cefovecin Zoetis Belgium SA
Прасета (млади женски и свине)
Circovac QI09AA07 inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2) Merial
Кучета Cortavance QD07AC hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Кучета Certifect QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial