Certifect (fipronil /amitraz /(S)-methoprene) – условия или ограничения - QP53AX65

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Certifect
ATC: QP53AX65
Вещество: fipronil /amitraz /(S)-methoprene
Производител: Merial

Съдържание на статията

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба

MERIAL

4, Chemin du Calquet FR-31000 Toulouse Cedex France

B.УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ , ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО И УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

C.СТАТУС НА МДСОК

Не е приложимо.

Коментари