Circovac (inactivated porcine circovirus type...) – условия или ограничения - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Circovac
ATC: QI09AA07
Вещество: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Производител: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

Съдържание на статията

A.ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНАTA СУБСТАНЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРEН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА

Име и адрес на производителя на биологично активната субстанция:

Merial, Laboratoire Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 Lyon

France

Merial, Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest France

Име и адрес на производителя отговорен за освобождаване на партидите за продажба:

Merial, Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest France

и

CEVA-PHYLAXIA Co. Ltd. Szállás u. 5.

1107 Budapest

Унгария

B. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Ветеринарномедицински продукт по лекарско предписание.

C.СТАТУС НА МДСОК

Активната субстанция е с биологичен произход и е предназначена за играждане на активен имунитет, като не попада в обхвата на Регламент (ЕС) 470/2009.

Ексципиентите, (включително аджувантите), посочени в точка 6.1 на Кратката характеристика, са или разрешени субстанции, за които таблица 1 на Приложението към Регламент (ЕС)

№ 37/2010 не се изискват МДСОК или се разглеждат като непопадащи в обхвата на Регламент (ЕС) No 470/2009 когато са включени в този ветеринарномедицински продукт.

Коментари