Clomicalm (clomipramine) – условия или ограничения - QN06AA04

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Clomicalm
ATC: QN06AA04
Вещество: clomipramine
Производител: Elanco Europe Ltd.

Съдържание на статията

A.ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИТЕ ЗА ПРОДУКТА

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидите за продукта

Elanco France S.A.S 26, Rue de la Chapelle 68330 Huningue France

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

В. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БЕЗОПАСНА И ЕФИКАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

Няма.

Г. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО MRLs

Не се изисква.

Коментари