Contacera (meloxicam) – условия или ограничения - QM01AC06

Съдържание на статията

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd Loughrea

Co. Galway

ИРЛАНДИЯ

за Contacera 20 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, само :

Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25

5531 AE Bladel

ХОЛАНДИЯ

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

В. СТАТУС НА МДСОК

В таблица 1 към приложението на Регламент (ЕС) No 37/2010 включени следните съставки на

Contacera и:

Фармакологично

Маркерно

Вид

МДСОК

Прицелни

Други

Терапевтичен

активна

остатъчно

животни

 

тъкани

изисквания

клас

субстанция

вещество

 

 

 

 

 

Мелоксикам

Мелоксикам

Говеда,

20 μg/kg

Мускул

N/A

Противовъзпали

 

 

кози,

65 μg/kg

Черен

 

телни и

 

 

свине,

 

дроб

 

антиревматични

 

 

зайци,

65 μg/kg

Бъбрек

 

продукти,

 

 

еднокопит

 

 

 

нестероиди

 

 

ни

 

 

 

 

 

 

животни

 

 

 

 

 

 

Говеда,

15 μg/kg

Мляко

 

 

 

 

кози,

 

 

 

 

Ексципиентите, посочени в точка 6.1 на Кратката характеристика, са или разрешени субстанции, за които в таблица 1 на Приложението към Регламент (ЕС) No 37/2010 не се изискват МДСОК, или се разглеждат като непопадащи в обхвата на Регламент (ЕС) No 470/2009, когато са включени в този в този ветеринарномедицински продукт.

Коментари