Convenia (cefovecin) - QJ01DD91

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Convenia
ATC: QJ01DD91
Вещество: cefovecin
Производител: Zoetis Belgium SA

Съдържание на статията

Convenia

цефовецин

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва лекарството.

Този документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или лечението на Вашето животно, свържете се с Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията за препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Convenia?

Convenia съдържа цефовецин – антибиотик, който се въвежда чрез инжектиране (подкожно). Прилага се при кучета и котки.

Във всяка опаковка Convenia има два флакона – един флакон, съдържащ прах, и един флакон, съдържащ разредител. Преди употреба прахът се разтваря в разредителя, за да се приготви инжекционен разтвор.

За какво се използва Convenia?

Convenia се използва за лечение на инфекции, причинени от някои специфични бактерии (вижте Кратката характеристика на продукта за повече подробности). Той се въвежда като еднократна инжекция, а ефектът от инжекцията продължава до 14 дни. В зависимост от инфекцията, за която става дума, инжекцията може да бъде повторена, ако е необходимо (до три пъти).

При кучета Convenia се прилага за лечение на инфекции на кожата и меките тъкани. Това са инфекции на кожата и на тъканите непосредствено под нея - например рани, абсцеси и

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

пиодермия (кожна инфекция с обрив и пустули). При кучета се прилага още и за лечение на инфекции на пикочните пътища, причинени от някои специфични бактерии.

При котки Convenia се прилага за лечение на инфекции на кожата и меките тъкани - например рани и абсцеси. При котки се прилага още и за лечение на инфекции на пикочните пътища, причинени от някои специфични бактерии.

Как действа Convenia?

Активното вещество в Convenia е цефовецин, който принадлежи към клас антибиотици, наречени цефалоспорини от трето поколение. Всички тези цефалоспоринови антибиотици, включително цефовецин, убиват бактериите чрез потискане изграждането на стената на бактериалната клетка, така че бактериите загиват и инфекцията бива излекувана. Както и останалите антибиотици, цефовецин не е ефективен срещу всички типове бактерии.

Cefovecin се различава от останалите сходни цефалоспоринови антибиотици, тъй като се задържа в тялото на кучето или котката за много дълъг период, след като е бил инжектиран. Действието на една инжекция продължава до 14 дни.

Как е проучен Convenia?

Данните от лабораторните проучвания с различни бактерии показват, че цефовецин е ефективен срещу бактериите, указани в информацията за продукта (Кратката характеристика на продукта и листовката).

Convenia е проучен при кучета с инфекции на кожата и меките тъкани (при което е сравняван с друг антибиотик, съдържащ амоксицилин и клавуланова киселина) и при кучета с инфекции на пикочните пътища (при което е сравняван с друг цефалоспоринов антибиотик – цефалексин).

Convenia е проучен също при котки с инфекции на кожата и меките тъкани (при което е сравняван с друг антибиотик, съдържащ амоксицилин и клавуланова киселина) и при едно по- малко проучване при котки с инфекции на пикочните пътища, при което е сравняван с цефалексин.

Проучванията измерват честотата, с която инфекциите биват излекувани.

Какви ползи от Convenia са установени в проучванията?

При всички проучвания Convenia е ефективен при излекуване на инфекцията толкова, колкото и контролният антибиотик. Convenia има предимството, че действието му трае по- дълго време.

Какви са рисковете, свързани с Convenia?

Досега няма съобщени нежелани реакции при използването на Convenia. Той, обаче, не трябва да се използва при кучета или котки, които са алергични към антибиотици от типа на цефалоспорините или пеницилините.

Convenia не трябва да се използва и при кучета или котки на възраст по-малко от 8 седмици, както и при кучета и котки с тежки бъбречни проблеми (нарушена функция на бъбреците).

Употребата на Convenia при други животни е опасна - например при морски свинчета и зайци (не е разрешен за употреба при тези видове).

Тъй като с Convenia не са извършвани проучвания при разплодни животни, а той се задържа изключително дълго в тялото, Convenia не трябва да се използва при бременни или кърмещи кучета или котки. Лекуваните животни не трябва да се използват за разплод за период от 12 седмици след последното инжектиране на Convenia.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с животното?

Цефалоспориновите и пеницилиновите антибиотици могат да причинят алергии при хората, като понякога тези алергии могат да бъдат много сериозни. Затова с Convenia не трябва да боравят лица, които са свръхчувствителни (алергични) към такива антибиотици, или лица, на които е било препоръчано да не работят с тях. Лицата, алергични към пеницилини или цефалоспорини, трябва да избягват и контакт с тоалетната, използвана от кучета или котки, лекувани с Convenia.

С Convenia трябва да се борави с повишено внимание и да се предприемат всички препоръчани предпазни мерки, за да се избегне излагане на действието на продукта. Ако след

случайно излагане на действието на Convenia се проявят симптоми - например кожен обрив, трябва незабавно да се потърси лекар. Подуване на лицето, устните или очите или затруднено

дишане са по-сериозни симптоми и изискват спешна медицинска намеса.

Основания за одобряване на Convenia?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите от Convenia надвишават рисковете при лечението на кучета и котки с определени специфични инфекции на кожата, меките тъкани и пикочните пътища и препоръчва на Convenia да бъде издадено разрешение за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула за научното обсъждане на настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Convenia:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз, за Convenia на 19 юни 2006 г. Информация относно начина на отпускане на този продукт може да види върху етикета/опаковката.

Дата на последно актуализиране на текста: 04-2013

Коментари