Cortavance (hydrocortisone aceponate) - QD07AC

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Cortavance
ATC: QD07AC
Вещество: hydrocortisone aceponate
Производител: Virbac S.A.

Съдържание на статията

CORTAVANCE

Резюме на EPAR за обществеността

Този документ е резюме на Европейския доклад за обществена оценка. Неговата цел е да обясни как оценката, направена от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) въз основа на представената документация, е довела до препоръките за условията за употреба.

Този документ не може да замени обсъждането лице в лице с вашия ветеринарен лекар. Ако ви е необходима допълнителна информация за здравословното състояние на животното, обърнете се към вашия ветеринарен лекар. Ако искате допълнителна информация въз основа на препоръките на CVMP, прочетете Научната дискусия (също част от EPAR).

Какво е Cortavance?

Cortavance е спрей, съдържащ разтвор от активното вещество хидрокортизон ацепонат.

За какво се използва Cortavance?

Cortavance се използва за лечение на възпалена и раздразнена кожа при кучетата. Cortavance се прилага веднъж на ден в продължение на 7 дни. Засегнатата област се напръсква, като се избягват очите. Помпата осигурява за две пръскания достатъчно лекарство за лечение на област от приблизително 100 cm2. Ако след 7 дни не се забелязва подобрение, лечението следва да бъде преразгледано от ветеринарен лекар.

Как действа Cortavance?

Активното вещество в Cortavance, хидрокортизон ацепонат, е стероид, който помага да се намали възпалението. Стероидът е в специална химична форма (диестер), която го прави ефективен в ниски дози при кожни раздразнения, тъй като лекарството може да проникне и да остане по-дълго време в горния слой на кожата.

Как е проучен Cortavance?

Клиничната част на досието се състои от проучвания за определяне на дозата и от един практически опит. Практическият опит се състои от проучване, проведено на няколко места, сравняващо лечение на кучета с раздразнена кожа с Cortavance с лечение с различен продукт, съдържащ стероид. Петдесет и четири кучета бяха лекувани с Cortavance и 51 с другия продукт.

Какви предмиства показа Cortavance по време на проучванията?

Проучванията за определяне на дозата като цяло подкрепят избраната доза и продължителността на лечението. Значително подобрение на състоянието на кожата бе наблюдавано в няколко проучвания при контролирани условия, докато само в едно от лабораторните проучвания, при които кучетата бяха лекувани същевременно срещу външни паразити, беше наблюдавано значително намаляване на раздразнението. Резултатите от практическото проучване показаха сравнима ефективност между Cortavance и сравнителния продукт.

Какви са рисковете, свързани с Cortavance?

Няма докладвани странични ефекти при животни лекувани с Cortavance. Лекуваната област нормално не трябва да надвишава областта, съответстваща на двата хълбока на животното. Преди лечение трябва да бъде излекувано всяко друго кожно заболяване (като например инфекция) и Cortavance не трябва да се използва при язви на кожата. Нормално лекарството не трябва да се използва при кучета, страдащи от синдром на Кушинг (разстройство, при което организмът произвежда твърде много естествен стероид) и при млади животни (на възраст под 7 месеца), тъй като е известно, че стероидът забавя растежа.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с животното?

Измивайте ръце след употреба. В случай на контакт (с кожата, с очите), измийте обилно с вода.

В случай на поглъщане, потърсете незабавно лекарска помощ и покажете листовката или етикета на лекаря.

Пръскайте по възможност в добре проветрявано помещение. Спреят е запалим и не трябва да се използва близо до открит огън или какъвто и да е нажежен материал. Не пушете при работа с този продукт.

Защо беше одобрен Cortavance?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP), заключи, че ползите от Cortavance надвишават рисковете при лечение на възпалена или раздразнена кожа и препоръчва на Cortavance да се даде разрешително за пускане на пазара за Cortavance. В модул 6 на този EPAR можете да намерите баланса на печалбата и риска.

Друга информация за Cortavance:

Европейската комисия предостави разрешение за пускане на пазара на Cortavance, валидно за целия Европейски съюз, на Virback S.A. на 09.01.2007 г. Информация за предписването на този продукт може да бъде намерена на етикета / външната опаковка.

Това резюме е ревизирано за последен път през 09.01.2007 г.

EMEA 2007

Коментари