Производител - A

Видове Производител Наименование на лекарството ATC Вещество
Кучета AB Science S.A. Masivet / 2 / 3 / 4 QL01XE90 masitinib mesylate
Птици Avimedical B.V. Fungitraxx QJ02AC02 itraconazole