Производител - B

Видове Производител Наименование на лекарството ATC Вещество
Телета, новородени, на възраст под 12 часа
Biokema Anstalt Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
КоткиКучета Bayer Animal Health GmbH Profender / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AA51 emodepside / praziquantel
Котки Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Semintra / 2 / 3 / 4 / 5 QC09CA07 telmisartan
Котки Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH ProZinc / 2 / 3 / 4 / 5 QA10AC01 insulin human
Кучета Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Pexion / 2 / 3 / 4 / 5 QN03AX90 imepitoin
Прасета Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelvac CircoFLEX / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA07 porcine circovirus type 2 ORF2 protein
Едър рогат добитък
Прасета Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Novem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Bovela / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AD02 modified live bovine viral diarrhoea virus type 1, non-cytopathic parent strain KE-9 and modified live bovine viral diarrhoea virus type 2, non-cytopathic parent strain NY-93
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаКонеПрасета Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Metacam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
КоткиКучетаПорове Bayer Animal Health GmbH Advocate / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AB52 imidacloprid / moxidectin
Кучета Bayer Animal Health GmbH Procox / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AX60 emodepside/ toltrazuril
КоткиКучета Bayer Animal Health GmbH;  Veraflox / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01MA97 pradofloxacin
Bees BeeVital GmbH VarroMed / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AG oxalic acid dihydrate / formic acid