Производител - O

Видове Производител Наименование на лекарството ATC Вещество
КоткиКучета Orion Corporation Dexdomitor / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride
Кучета Orion Corporation Sileo / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride
Кучета OPK Biotech Netherlands BV Oxyglobin / 2 / 3 / 4 / 5 QB05AA90 haemoglobin glutamer-200 (bovine)