Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – условия или ограничения - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Вещество: dexmedetomidine hydrochloride
Производител: Orion Corporation

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРEH ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Финландия

B. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА, ВМП ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

C.СТАТУС НА МДСОК

Не е приложимо.

D.ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Система за фармакологична бдителност

Притежателят на лиценза за употреба е длъжен да осигури, че система за фармакологична бдителност, както е посочено в част I на заявлението за издаване на лиценз за употреба, е организирана и функционира преди и докато ветеринарномедицинския продукт е на пазара.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIІ

ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Коментари