Bulgarian
Изберете език на сайта

Equilis Prequenza Te (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) – листовка - QI05AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Equilis Prequenza Te
ATC: QI05AL01
Вещество: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93, tetanus toxoid
Производител: Intervet International BV

ЛИСТОВКА ЗА:

Equilis Prequenza Те инжекционна суспенсия за коне

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

The Netherlands

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Equilis Prequenza Те инжекционна суспенсия за коне

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Вдоза от 1 ml:

Активни субстанции:

 

Equine influenza вирусни щамове:

50 AU1

A/equine-2/ South Africa/4/03

A/equine-2/ Newmarket/2/93

50 AU

Tetanus toxoid

40 Lf 2

1Антигенни единици

2 Флокулационни стойности, отговарящи на ≥ 30 IU/мл серум от морски свинчета, съгласно тест за активност Ph.Eur.

Аджуванти:

 

Пречистен Saponin

375 micrograms

Cholesterol

125 micrograms

Phosphatidylcholine

62.5 micrograms

4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на коне на възраст от 6 месеца срещу грип по конете за намаляване клиничните признаци и вирусното излъчване след инфекция и активна имунизация срещу тетанус за предотвратяване на смъртността.

Грип Начало на имунитета:2 седмици след началния ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета: 5 месеца след началния ваксинационен курс. 12 месеца след първата реваксинация.

Тетанус Начало на имунитета:2 седмици след началния ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета: 17 месеца след началния ваксинационен курс.

24 месеца след първата реваксинация.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Може да се появи дифузен твърд или мек оток (максимум 5 cm в диаметър) на мястото на инжектирането, който изчезва до 2 дни. В много редки случаи може да се появи локална реакция с размер надвишаващ 5 см, която е възможно да перзистира по-вече от 2 дни. Може да има болка в мястото на инжектирането, която в редки случаи може да предизвика временно функционално неразположение (скованост). В много редки случаи може да се появи треска, която понякога се придружава с отпадналост и липса на апетит за 1 ден и при изключителни обстоятелства до 3 дни.

Ако забележите някакво въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

1 ml. Интрамускулно приложение.

Ваксинална схема:

Начален ваксинационен курс

Приложете 1 доза (1 ml) строго интрамускулно, следвайки следната схема:

начален ваксинационен курс: първа инжекция на 6 месечна възраст, втора инжекция 4

седмици по-късно

Реваксинация

Грип

Препоръчва се единична реваксинация да се прилага на коне, които вече са били ваксинирани с ваксини, съдържащи същите типове грипни щамове, включени в тази ваксина. Према се, че начален ваксинационен курс е необходим при при коне, които не са били съответно първоначално ваксинирани

Първата реваксинация (третата доза) се прави 5 месеца след началния ваксинационен курс. Резултатът от тази реваксинация е имунитет, който продължава поне 12 месеца.

Втората реваксинация се прави 12 месеца след първата реваксинация.

Препоръчва се периодична употреба, с интервал от 12 месеца, на подходяща ваксина срещу грип по конете, съдържаща щамове A/equine 2/South Africa/4/03 и

A/equine 2/Newmarket-2/93, за да се поддържат нивата на имунитет към компонентите на грипа (виж схемата).

Тетанус Първата реваксинация се прави не по-късно от 17 месеца след началния ваксинационен

курс, след което се препоръчва интервал от 2 години най-много (виж схемата)

V1

V2

V3

V4

V5

V6

 

 

 

 

 

42 months

 

 

 

 

Prequenza

Prequenza Prequenza

 

Prequenza Te

 

Prequenza

 

Prequenza Te

Te

Te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай на повишен риск от зараза, или недостатъчен прием на коластра, може да се даде допълнителна първа инжекция на възраст 4 месеца, последвана от пълна ваксинална програма (начален ваксинационен курс на 6 месеца и 4 седмици по-късно).

Едновременна активна и пасивна имунизация (спешна ваксинация)

Ваксината може да се използва заедно с Tetanus-Serum/Intervet за лечение на болни коне, които не са били имунизирани срещу тетанус. В този случай, първата доза (V1) на ваксината може да се постави едновременно с подходящата профилактична доза Tetanus-Serum/ Intervet в различно място на инжектиране, използвайки различни спринцовки и игли. Това ще доведе до пасивна протекция срещу тетанус за поне 21 дни след едновременната ваксинация. Втората доза (V2) от ваксината трябва да се направи след 4 седмици. Трета ваксинация с Equilis Prequenza Te трябва да се направи поне 4 седмици по-късно. Едновременната употреба на Equilis Prequenza Te и Tetanus-Serum на Intervet може да намали активния имунитет срещу тетанус, в сравнение с коне, ваксинирани с Equilis Prequenza Te при липса на тетанус антитоксин серум.

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Оставете ваксината да достигне стайна температура преди употреба.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура (2°-8°C). Да се пази от светлина. Да се пази от замръзване. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Да се ваксинират само здрави животни. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се покаже листовката или етикета на продукта.

Не трябва да се ваксинират жребчета преди навършване на 6 месечна възраст, особено когато са родени от кобили, които са били реваксинирани през последните 2 месеца на бременността, поради възможно взаимодействие с придобитите майчини антитела.

Наличните данни за безопасност и ефикасност сочат, че тази ваксина може да бъде прилагана в същия ден, но без да се смесва с Tetanus Serum/ Intervet (виж т.8)

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на ваксината, с други ветеринарномедицински продукти, освен посочените по-горе. Поради тази причина прилагането на ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Картонена кутия с10 флакона х 1 ml.

Картонена кутия/и с 1, 5 или 10 предварително напълнени спринцовки с игли.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара

Коментари