Bulgarian
Изберете език на сайта

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Вещество: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Производител: Merial

EURICAN HERPES 205

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва лекарството. Този документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинско състояние или лечение на Вашето животно, попитайте Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 е пудра и разтворител, които се смесват в емулсия за инжектиране. Eurican Herpes 205 съдържа като активно вещество антигени на кучешки херпесен вирус (щам F205) в дозировка от 0,3 до 1,75 µg.

За какво се използва Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 се използва за имунизация на бременни кучки с цел да се избегнат смъртността, клиничните белези и лезиите при новородените кученца, причинени от инфекция с кучешки херпесен вирус, придобита в първите няколко дни от живота им.

Eurican Herpes 205 се прилага под формата на две подкожни дози от по 1 ml. Първата инжекция се прави или когато кучката е разгонена, или 7 до 10 дни след чифтосването. Втората инжекция се прави 1 до 2 седмици преди очакваната дата на раждане. Кучката трябва да бъде реваксинирана по същата схема при всяка бременност.

Как действа Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 съдържа малки количества антигени на кучешкия херпесен вирус. При инжектиране това малко количество зараза помага на имунната система на кучето да синтезира антитела срещу кучешкия херпесен вирус и да го неутрализира. След като са ваксинирани, кучките предават антителата на малките си чрез кърмата. Ако по-късно през живота си кученцата бъдат изложени на зараза от кучешки херпесен вирус, те или няма да се заразят, или ще развият много лека инфекция. Целта на Eurican Herpes 205 е да предпази малките кученца от инфекция през първите няколко дни от живота им.

Как е проучен Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 е проучен в рамките на три лабораторни изследвания и две практически проучвания. В едно от практическите проучвания е измерен серологичният отговор (производството на антитела). При другото изследване е проучен ефектът на ваксината върху възможността на кучките да се размножават в заразена глутница. Първото лабораторно изследване е проучило необходимата доза за осигуряване на защита срещу вируса. Второто е извършено с цел да демонстрира защитата на малките кученца, родени от ваксинирани майки, срещу кучешки херпесен вирус. При това изследване Eurican Herpes 205 е сравняван с липсата

на ваксинация (контроли). Последното изследване показва, че индукцията на антитела е еднаква в случаите, когато кучките са ваксинирани по време на разгонване и 7-10 дни след чифтосване.

Какви ползи от Eurican Herpes 205 са установени в проучванията?

Eurican Herpes 205 показва добро ниво на защита срещу кучешки херпесен вирус. В проучването, чиято цел е да покаже нивото на защита на кученцата (от ваксинирани майки) срещу кучешки херпесен вирус, над 80% от кученцата от ваксинирани майки са оцелели.

Какви са рисковете, свързани с Eurican Herpes 205?

Инжекцията с Eurican Herpes 205 може да причини временна едема (течност под кожата) на мястото на поставянето й в до 10 % от животните. Тази нежелана реакция обикновено отшумява в рамките на една седмица. В редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност (алергия), при която се налага лечение.

Какви мерки се предприемат за осигуряване на безопасна употреба за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с животното?

Eurican Herpes 205 съдържа минерални масла. Случайното убождане може да предизвика силна болка и подуване, особено, ако е в става или в пръста - в редки случаи може да доведе до загуба на пръста. Ако някой се убоде по невнимание с този продукт, незабавно трябва да се потърси медицинска помощ, дори да е инжектирано съвсем малко количество. Листовката на продукта трябва да бъде показана на лекаря. Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, трябва отново да се свържете с лекаря.

Основания за одобряване на Eurican Herpes 205?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) решава, че ползите от Eurican Herpes 205 са по-големи от рисковете при имунизирането на здрави кучки срещу кучешки херпесен вирус. Той препоръчва на Eurican Herpes 205 да бъде издадено разрешение за употреба. Съотношението полза-риск може да бъде намерено в модул 6 на този EPAR.

Допълнителна информация за Eurican Herpes 205:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз, за Eurican Herpes 205 на фирма Merial на 26 март 2001 г. Информация за начина на отпускане на този продукт може да се намерите на етикета.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2006.

Коментари