Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) - QI07AA

Updated on site: 21-Sep-2017

Наименование на лекарството: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Вещество: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Производител: Merial

на ваксинация (контроли). Последното изследване показва, че индукцията на антитела е еднаква в случаите, когато кучките са ваксинирани по време на разгонване и 7-10 дни след чифтосване.

Какви ползи от Eurican Herpes 205 са установени в проучванията?

Eurican Herpes 205 показва добро ниво на защита срещу кучешки херпесен вирус. В проучването, чиято цел е да покаже нивото на защита на кученцата (от ваксинирани майки) срещу кучешки херпесен вирус, над 80% от кученцата от ваксинирани майки са оцелели.

Какви са рисковете, свързани с Eurican Herpes 205?

Инжекцията с Eurican Herpes 205 може да причини временна едема (течност под кожата) на мястото на поставянето й в до 10 % от животните. Тази нежелана реакция обикновено отшумява в рамките на една седмица. В редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност (алергия), при която се налага лечение.

Какви мерки се предприемат за осигуряване на безопасна употреба за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с животното?

Eurican Herpes 205 съдържа минерални масла. Случайното убождане може да предизвика силна болка и подуване, особено, ако е в става или в пръста - в редки случаи може да доведе до загуба на пръста. Ако някой се убоде по невнимание с този продукт, незабавно трябва да се потърси медицинска помощ, дори да е инжектирано съвсем малко количество. Листовката на продукта трябва да бъде показана на лекаря. Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, трябва отново да се свържете с лекаря.

Основания за одобряване на Eurican Herpes 205?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) решава, че ползите от Eurican Herpes 205 са по-големи от рисковете при имунизирането на здрави кучки срещу кучешки херпесен вирус. Той препоръчва на Eurican Herpes 205 да бъде издадено разрешение за употреба. Съотношението полза-риск може да бъде намерено в модул 6 на този EPAR.

Допълнителна информация за Eurican Herpes 205:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз, за Eurican Herpes 205 на фирма Merial на 26 март 2001 г. Информация за начина на отпускане на този продукт може да се намерите на етикета.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2006.

EMEA 2007

Коментари