Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Вещество: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Производител: Zoetis Belgium SA; 

Съдържание на статията

An agency of the European Union

Fevaxyn Pentofel

Този документ е резюме на Европейския доклад за обществена оценка. Неговата цел е да обясни как е направена оценката от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) въз основа на предоставената информация, за да се достигне до препоръките за условията за употреба.

Този документ не може да замести очната дискусия с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация относно медицинското състояние на Вашето животно или неговото лечение, свържете се с Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научната дискусия (също част от EPAR).

Какво е Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel е ваксина за котки, която е разтвор за инжектиране в предварително напълнена спринцовка. Fevaxyn Pentofel съдържа следните инактивирани вируси: feline panleukopenia virus, feline rhinotracheitis virus, feline calicivirus, feline leukaemia virus и инактивирания бактерий feline

Chlamydophila felis.

За какво се използва Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel се използва за ваксиниране на здрави котки, навършили 9 седмици срещу панлевкопения и левкемия при котките и срещу респираторни заболявания, причинени от feline rhinotracheitis virus, feline calicivirus и feline Chlamydophila felis.

Съдържанието на предварително напълнената спринцовка се разклаща и се инжектира субкутанно (подкожно). За котки, навършили 9 седмици, се дават две дози през интервал от 3 до 4 седмици. Допълнителна доза се препоръчва за малки котета, които живеят в зони с висок риск от заразяване с feline leukaemia virus, чиято първа доза е приложена преди навършване на 12 седмична възраст. Сред това Fevaxyn Pentofel се дава веднъж всяка година.

Как действа Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel съдържа малки количества от четири инактивирани вируса и един инактивиран бактерий. След инжектиране тези малки количества позволяват на имунната система на котката да разпознава и атакува вирусите и бактерия. Когато е изложена на някои от тези вируси и бактерии по-късно през живота си, котката или няма да бъде инфектирана, или ще прекара много по-леко инфекцията.

Как е проучена ефективността на Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel е проучван при лечение на левкемия при котките, дихателни заболявания,

причинявани от feline rhinotracheitis virus, feline calicivirus и feline Chlamydophila felis, както и при заболяване, причинено от feline panleukopenia virus.

В допълнение са предоставени данни от проучванията при котки от различни породи върху страничните ефекти на Fevaxyn Pentofel след първата и втората ваксинации.

Какви предимства показва Fevaxyn Pentofel по време на проучванията?

Fevaxyn Pentofel е показал ефективност при лечение на левкемия при котките, дихателни заболявания, причинявани от feline rhinotracheitis virus, feline calicivirus и feline Chlamydophila felis, както и при заболяване, причинено от feline panleukopenia virus.

В проучването на страничните ефекти не са наблюдавани такива при 94.2% от котките след първата ваксинация и при 99% от котките след втората ваксинация.

Какви са страничните ефекти на Fevaxyn Pentofel?

Някои от ваксинираните котки могат да имат реакции срещу ваксината, които включват преходна треска, повръщане, анорексия (загуба на апетит) и/или депресия и обикновено изчезват в рамките на 24 часа.

Понякога се появява оток, болка, пруритус (сърбеж) или загуба на козина на мястото на инжектиране. В много редки случаи се наблюдава анафилактична реакция (тежка алергия) с оток (течност под кожата), пруритус, дихателен и сърдечен дистрес, тежки гастроинтестинални симптоми или шок в първите часове след ваксинацията.

Какви са предпазните мерки, които трябва да се вземат от човека, който дава лекарството или влиза в контакт с животното?

Fevaxyn Pentofel съдържа минерално масло. Инжектирането по случайност може да причини силна болка и подуване, особено ако се инжектира в става или пръст, рядко може да доведе до загуба на пръста. Ако някой бъде по случайност инжектиран с този продукт, трябва веднага да потърси лекарска помощ дори ако инжектираното количество е много малко. Листовката на продукта трябва да се покаже на лекаря. Ако болката персистира повече от 12 часа след медицинския преглед, трябва да се свържите отново с лекаря.

Защо беше одобрен Fevaxyn Pentofel?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) смята, че ползите от Fevaxyn Pentofel са по-големи от рисковете при имунизиране на котки, навършили 9 седмици, срещу вируси по котките. Препоръчва се на Fevaxyn Pentofel да бъде дадено разрешително за

пускане на пазара. Отношението полза-риск може да бъде намерено в научната дискусия на този

EPAR.

Друга информация за Fevaxyn Pentofel:

Европейската Комисия даде разрешително за пускане на пазара на Fevaxyn Pentofel, валидно на територията на Европейския Съюз, на 5 февруари 1997г. Информация за начина на изписване на този продукт може да се намери във ъншната опаковка.

Това резюме е ревизирано за последен път през юни 2013г.

Коментари