Наименование на лекарството - G

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Прасета Gripovac 3 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine Merial S.A.S.;