Наименование на лекарството - K

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Едър рогат добитък (крави и телици)
Kexxtone / 2 / 3 / 4 / 5 QA16QA06 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited