Наименование на лекарството - L

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Телета, новородени, на възраст под 12 часа
Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Котки Leucogen / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AA01 purified p45 FeLV-envelope antigen Virbac S.A.
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаПрасета Loxicom / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Norbrook Laboratories Limited
Кучета Letifend / 2 / 3 / 4 / 5 QI07A recombinant protein Q from Leishmania infantum MON-1 Laboratorios LETI, S.L.U.