Наименование на лекарството - L

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Телета, новородени, на възраст под 12 часа
Locatim (Serinucoli) QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Котки Leucogen QI06AA01 purified p45 FeLV-envelope antigen Virbac S.A.
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаПрасета Loxicom QM01AC06 meloxicam Norbrook Laboratories Limited