Наименование на лекарството - M

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Кучета Meloxivet QM01AC06 meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
Кучета Masivet / 2 / 3 / 4 QL01XE90 masitinib mesylate AB Science S.A.
ТелетаПрасета Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
КоткиКучета Meloxoral / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Le Vet B.V.
Пилета MS-H Vaccine / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AE03 Mycoplasma synoviae strain MS-H Pharmsure Ltd
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаКонеПрасета Meloxidyl / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Ceva Santé Animale
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаКонеПрасета Metacam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
КоткиЕдър рогат добитък
КучетаКонеПрасета Meloxidolor / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Le Vet Beheer B.V
КоткиКучета Melosus / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH