Наименование на лекарството - M

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Кучета Meloxivet QM01AC06 meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
Кучета Masivet QL01XE90 masitinib mesylate AB Science S.A.
ТелетаПрасета Melovem QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
КоткиКучета Meloxoral QM01AC06 meloxicam Le Vet B.V.
Пилета MS-H Vaccine QI01AE03 Mycoplasma synoviae strain MS-H Pharmsure Ltd