Melosus (meloxicam) – условия или ограничения - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Melosus
ATC: QM01AC06
Вещество: meloxicam
Производител: CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Съдържание на статията

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба

Produlab Pharma B.V. Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Нидерландия

В. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

C.СТАТУС НА МДСОК

Не е приложимо.

Коментари