Наименование на лекарството - O

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
КоткиКучета Onsior / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH91 robenacoxib Elanco Europe Ltd
Кучета Osurnia / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA90 terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate Elanco Europe Ltd
Котки Oncept IL-2 / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AX vCP1338 virus Merial;; 
Кучета Oxyglobin / 2 / 3 / 4 / 5 QB05AA90 haemoglobin glutamer-200 (bovine) OPK Biotech Netherlands BV