Наименование на лекарството - O

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
КоткиКучета Onsior QM01AH91 robenacoxib Elanco Europe Ltd.
Кучета Osurnia QS02CA90 terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate Novartis Santé Animale S.A.S
Котки Oncept IL-2 QL03AX vCP1338 virus Merial;; 
Кучета Oxyglobin QB05AA90 haemoglobin glutamer-200 (bovine) OPK Biotech Netherlands BV