Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – листовка - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Вещество: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Производител: Merial

ЛИСТОВКА ЗА: Parvoduk

суспензия и разтворител за инжекционна суспензия за Мускусни патици.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба : MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon, France

Производител, отговорен за освобождаване на партидата: MERIAL

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’Aviation,

69800 Saint-Priest France

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Parvoduk суспензия и разтворител за инжекционна суспензия за Мускусни патици.

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка разтворена доза от 0.2 ml съдържа:

 

Активна субстанция:

 

Жив атенуиран парвовирус при Мускусните патици щам GM 199 ..............

2.6 – 4.8 log10 CCID*50

* Клетъчно културални инфекциозни дози 50%.

 

4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на Мускусни патици за намаляване на загубата на телесна маса и лезии при парвовироза по Мускусни патици и болестта на Держи, при отсъствие на майчини антитела, също за предотвратяване на смъртността.

Начало на имунитета:

11 дни след първоначалната ваксинация.

Продължителност на имунитета:

26 дни след първоначалната ваксинация

Демонстрираната продължителност на имунитета, предпазва птиците през периода, когато те са най- податливи към парвовироза при Мускусни патици и болестта на Держи.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при птици в период на яйценосене.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Няма.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Мускусни патици.

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За подкожно приложение.

Прилагане на една доза от 0.2 ml чрез подкожно инжектиране съгласно следната ваксинационна схема:

-Първа ваксинация: на 1 дневна възраст,

-Втора ваксинация: на 17 дневна възраст.

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Разклатете флакона с антигенната суспензия. Вкарайте троакара осигурен в торбичката с разтворител през капачката на двата стъклени флакона и торбичката с разтворител за да ги съедините. Прехвърлете съдържанието на стъкления флакон в торбичката с разтворителя. После отстранете троакара. Внимателно разклатете торбичката за да смесите антигенната суспензия с разтворителя. След смесването, свържете торбичката към високо-скоростна автоматична или полуавтоматична инжекционна система. Ваксината е готова за употреба.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Антигенна суспензия:

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C – 8 °C). Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

Разтворител:

Да се съхранява и транспортира при не повече от 25 °C. Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: Да се ваксинират само здрави птици.

Цялото поголовие трябва да се ваксинира, за да се намали риска от разпространение на ваксиналния щам и вирусна рекомбинация.

Яйценосене:

Ваксината не е предназначена за птици в период на яйценосене.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Няма наблюдавани неблагоприятни реакции след приложение на свръхдоза (10 пъти по-висока доза)

Несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата (http://www.ema.europa.eu/)

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ваксината съдържа жив атенуиран парвовирус при Мускусните патици. При ваксинираните птици предизвиква изграждане на активен и специфичен имунитет срещу парвовироза при Мускусни патици и болестта на Держи.

Единадесет генетични маркери (нуклеотиди) в гена VP1 позволяват диференциация на ваксиналния щам на Parvoduk от полевия щам на парвовироза при патици и гъски, както са показани в таблицата:

Позиция на гена VP1

Parvoduk

A

G

T

C

T

A

T

C

G

A

G

Парвовирус при

C

A

C

G

C

C

C

A

A

C

A

патици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парвовирус при гъски

C

T

C

G

C

C

C

A

A

T

A

Ваксиналния щам може да бъде установен в далака след 35 дни.

При патета без наличие на майчини антитела първоначалната ваксинация на 1 ден води до начало на имунитета след 14 дни.

Не може да се изключи не голямо временно въздействие върху растежа на еднодневни патета без наличие на майчини антитела.

Размер на опаковката:

Антигенна суспензия:

Картонена кутия с 10 флакона от 500 дози Картонена кутия с 1 флакон от 2,500 дози

Разтворител:

Картонена кутия с 10 торбички от 500 дози Картонена кутия от 1 торбичка от 2,500 дози

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Коментари