Bulgarian
Изберете език на сайта

Proteq West Nile (vCP2017 virus) - QI05AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Proteq West Nile
ATC: QI05AX
Вещество: vCP2017 virus
Производител: Merial
An agency of the European Union

Proteq West Nile

Canarypox рекомбинантен вирус (вирус vCO2017) на треска от Западен Нил

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Proteq West Nile?

Proteq West Nile e ваксина, която съдържа Canarypox рекомбинантен вирус (вирус vCO2017) на треска от Западен Нил. Предлага се под формата на инжекционна суспензия.

За какво се използва Proteq West Nile?

Proteq West Nile се използва за предпазване на коне на възраст над 5 месеца срещу заболяването треска от Западен Нил. Треската от Западен Нил е вирусно заболяване, пренасяно чрез комари, което може да причини енцефалит (възпаление на мозъка) и менингит (възпаление на обвивките на главния и гръбначния мозък). Ваксината се използва за намаляване на броя на конете, в чиято кръв се открива вирусът на треска от Западен Нил (виремия), или на тези с клинични симптоми на заболяването.

Ваксината се прилага на млади коне под формата на две инжекции в мускулите на врата. Първата инжекция се поставя след петмесечна възраст, а втората - четири до шест седмици по-късно. Защитата започва четири седмици след първата инжекция и продължителността й на действие е една година. Конете трябва да се реваксинират всяка година.

Как действа Proteq West Nile?

Proteq West Nile е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на организма) как да се защитава срещу заболяването. Ваксиналният щам vCP2017 в Proteq West Nile представлява „носител“ от canarypox вирус, на който е даден ген, който го прави способен да произведе части от вируса на треската от Западен Нил, белтъците PreM и Е. Вирусите canarypox не се разпространяват или делят във ваксинираните коне.

Когато на един кон се приложи ваксина, имунната система разпознава белтъците PreM и Е от вируса на треската от Западен Нил като „чужди“ и образува антитела срещу тях. В бъдеще, когато се срещне с вируса на треската от Западен Нил, имунната система е способна да произведе антитела по-бързо и това помага за предпазване от смъртност от треска от Западен Нил.

Ваксината съдържа също и „аджувант“ за стимулиране на по-добър имунен отговор.

Как е проучен Proteq West Nile?

Ваксината е изпитана в девет лабораторни проучвания при коне над пет-месечна възраст. Основните мерки за ефективност се основават на броя на конете, които са с виремия или клинични признаци на треска от Западен Нил. Във всички проучвания ваксинираните коне са сравнени с коне, които не са ваксинирани.

Какви ползи от Proteq West Nile са установени в проучванията?

Проучванията показват, че ваксината предпазва от виремия при конете и намалява клиничните симптоми при коне, инфектирани с вируса на треска от Западен Нил.

Какви са рисковете, свързани с Proteq West Nile?

Възможно е телесната температура при ваксинираните с Proteq West Nile коне леко да се повиши (до 1,5°С), което продължава до два дни. Възможно е също така да се появи и преходен оток на мястото на инжектиране, който обикновено отшумява в рамките на четири дни. За пълния списък на наблюдаваните при Proteq West Nile странични ефекти - вижте листовката за употреба.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или влиза в контакт с животното?

В случай на случайно самоинжектиране с лекарството лицето незабавно трябва да потърси медицинска помощ, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикетът на продукта.

Какъв е карентният срок?

Карентен срок е разрешеният времеви интервал между последното прилагане на лекарството и момента, когато животното да може да бъде заклано, а месото му да се използва за консумация от хора или яйцата и млякото да се използват за консумация от хората. Карентният срок е нула дни.

Какви са основанията за одобряване на Proteq West Nile?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) счита, че Proteq West Nile като цяло се понася добре и е полезен за намаляване на клинични епидемии от треска от Западен Нил. Следователно, CVMP заключава, че ползите от Proteq West Nile са по-големи от рисковете от

Proteq West Nile

ваксинирането на коне след 5 месечна възраст срещу треска от Западен Нил и препоръчва на Proteq West Nile да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула за научно обсъждане на този EPAR.

Допълнителна информация за Proteq West Nile:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейски съюз, за Proteq West Nile на MERIAL на 05/08/2011. Информация за начина на отпускане на този продукт може да се намери на етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста 05/08/2011.

Proteq West Nile

Коментари