Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Вещество: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Производител: Merial

Съдържание на статията

PUREVAX RCPCH FELV

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва лекарството.

Този документ не може да замени директното обсъждане с Вашия ветеринарен лекар.Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или лечение на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV представлява ваксина, съдържаща следните активни вещества:

атенуиран (отслабен) вирус на котешки херпесен ринотрахеит (щам FHV F2),

инактивирани (убити) антигени на котешки калицивирус (щамове FCV 431 и G1),

атенуирана Chlamydophila felis (щам 905),

атенуиран вирус на котешка панлевкопения (PLI IV),

рекомбиниран с вируса на котешка левкемия (FeLV) вирус на шаркодифтерита по пойните птици (vCP97).

Purevax RCPCh FeLV представлява лиофилизирана част (изсушена чрез замразяване пелета) и разтворител за смесване в инжекционна суспензия.

За какво се използва Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV се използва за активна имунизация на котки след достигане на 8- седмична възраст срещу следните заболявания:

котешки вирусен ринотрахеит (грипоподобно заболяване, което се причинява от херпесвирус),

котешка калицивирусна инфекция (грипоподобно заболяване, което протича с възпаление на устата и се причинява от калицивирус),

хламидиоза (грипоподобно заболяване, което се причинява от бактерията C. felis),

котешка панлевкопения (тежко заболяване, което се проявява с кървава диария и се причинява от парвовирус),

котешка левкемия (заболяване, което засяга имунната система и се причинява от ретровирус).

Ваксината спомага за редуциране на клиничните признаци на тези заболявания. Също така тя спомага за намаляване екскрецията в случай на инфекция с калицивирус. Тя

може също предпазва от смъртност вследствие на панлевкопения и задържане на FeLV в кръвта.

След разтваряне, Purevax RCPCh FeLV се инжектира подкожно в количество от 1 ml. Котките трябва да се инжектират за пръв път на възраст най-малко осем седмици като три до четири седмици след това се поставя втора инжекция. При наличие на висок титър на специфични майчини антитела началните ваксинации трябва да се забавят и да започнат след 12 седмична възраст. След това се извършва реваксинация срещу всички включени във ваксината заболявания една година след приключване на първия ваксинационен курс, а след това – всяка година срещу ринотрахеит, калицивироза, хламидиоза и котешка левкемия и на всеки три години срещу панлевкопения.

Как действа Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV е ваксина. Ваксините действат като „обучават” имунната система (естествената защита на организма) как да се защитава от заболявания. Purevax RCPCh FeLV съдържа малки количества от причиняващите гореизброените заболявания вируси и бактерии, които са отслабени или убити, както и два гена от FeLV, наречени env и gag, които са включени в друг вирус-вектор (носител), наречен вирус на шаркодифтерита по пойните птици, посредством рекомбинантна ДНК технология. Вирусите на шаркодифтерита по пойните птици не се разпространяват или размножават в котката, но водят до производство на протеини от гените на FeLV.

Когато ваксината бъде приложена на дадена котка, имунната система разпознава отслабените или убити вируси, протеините на FeLV и отслабените бактерии като чужди и изгражда антитела срещу тях. Това позволява на имунната система в бъдеще по-бързо да изгради антитела, ако повторно влезе в контакт с вирусите или бактериите. Антителата спомагат за предпазване от заболяванията, които тези вируси или бактерии предизвикват. Когато на по-късен етап от живота си котката бъде изложена на действието на тези вируси, тя или няма да се зарази, или инфекцията ще протече много по-леко.

Как е проучен Purevax RCPCh FeLV?

Ефективността на Purevax RCPCh FeLV е проучена при няколко изпитвания в лабораторни условия, при които котки са ваксинирани и след това инфектирани с вирулентни херпесвируси, калицивируси, C. felis, парвовируси или вируси на левкемията. Полевите проучвания на Purevax RCPCh FeLV разглеждат основната ваксинационна схема (2 инжекции в разстояние от 3-4 седмици) и бустерната ваксинация (само една инжекция). Те включват подрастващи и възрастни котки от различни породи, но не и котета. Основният параметър на ефективност е титъра на антитела в кръвта срещу вирусите и бактериите, включени във ваксината, с изключение на компонента FeLV, чиято ефективност при предотвратяване на инфекция вече е доказана при други проучвания.

Какви ползи от Purevax RCPCh FeLV са установени в проучванията?

В лабораторни условия е доказано, че Purevax RCPCh FeLV осигурява защита срещу изброените по-горе заболявания. При полевото проучване на основната ваксинация се наблюдава повишение на антителата срещу вируса на херпесния ринотрахеит, вируса на калицивирозата и вируса на панлевкопенията по котките. Не е било възможно да се установи повишаване на антителата срещу C. felis поради високия титър на антитела у котките в началото на проучването. При проучването, което разглежда бустерната ваксинация, нивата на антитела срещу инфекция с вируса на херпесния ринотрахеит,

вируса на калицивирозата, вируса на панлевкопенията по котките и C. felis остават стабилни и високи или леко се повишават.

Какви са рисковете, свързани с Purevax RCPCh FeLV?

При нормални условия могат да се появят преходна апатия (загуба на интерес към заобикалящата среда) и анорексия (загуба на апетит), както и хипертермия (повишена телесна температура) (с продължителност обикновено 1 - 2 дни). Възможна е появата на локална реакция на мястото на инжектиране (слаба болка при палпация, сърбеж или ограничен оток), която изчезва до 1 – 2 седмици. За пълния списък на всички наблюдавани при Purevax RCPCh FeLV нежелани реакции - вижте листовката. Purevax RCPCh FeLV не трябва да се използва при бременни котки.

Какви са специалните предпазни мерки за лицата, които прилагат лекарството или влизат в контакт с животното?

При случай на самоинжектиране на продукта е необходимо да се потърси незабавно консултация с хуманен лекар и да му се покаже упътването за употреба или етикета на опаковката. Тази ваксина не трябва да се прилага от хора с имунодефицитни състояния или приемащи имуносупресивни медикаменти. При случай на самоинжектиране трябва незабавно да се потърси консултация с хуманен лекар и той да бъде информиран, че е направено самоинжектиране с жива хламидийна ваксина.

Основания за одобряване на Purevax RCPCh FeLV?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите от Purevax RCPCh FeLV са по-големи от рисковете при активна имунизация на котки на възраст осем и повече седмици срещу гореизброените заболявания и препоръчва на Purevax RCPCh FeLV да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се види в модул 6 на настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Purevax RCPCh FeLV:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в рамките на Европейския съюз, за Purevax RCPCh FeLV на MERIAL на 23 февруари 2005 г.

Дата на последно актуализиране на текста 25 януари 2008.

Коментари