Respiporc Flu3 (inactivated influenza-A virus / swine) - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Respiporc Flu3
ATC: QI09AA03
Вещество: inactivated influenza-A virus / swine
Производител: IDT Biologika GmbH; 

Съдържание на статията

RESPIPORC FLU3

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва лекарството.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява RESPIPORC FLU3?

RESPIPORC FLU3 е ваксина, която съдържа 3 различни щама на инактивиран (убит) вирус А на инфлуенца при свинете. RESPIPORC FLU3 е суспенсия за инжектиране.

За какво се използва RESPIPORC FLU3?

RESPIPORC FLU3 се използва за ваксиниране на прасета, включително и на бременни свине след 56-дневна възраст, срещу инфлуенца при свинете с цел да им се помогне клинично, но също така да се намали количеството вирус в белите дробове. RESPIPORC FLU3 се използва също за ваксиниране на бременни свине след първата им имунизация, като им се дава една доза 14 дни преди опрасване с цел млякото им да съдържа достатъчно антитела, за да може да предпази прасенцата срещу инфлуенца при свинете за период от поне 33 дни след раждане.

Как действа RESPIPORC FLU3?

RESPIPORC FLU3 е ваксина. Ваксините действат като „обучават“ имунната система (естествената защита на организма) как да се защитава от дадено заболяване. RESPIPORC FLU3 съдържа малки количества генетично модифицирана и впоследствие умъртвена форма на свински инфлуенца вирус, който предизвиква лезии и заболяване. Ваксината съдържа също така и „аджуванти“, предназначени да стимулират по-добър отговор. Когато на прасе се приложи ваксината, имунната система разпознава умъртвените вируси като „чужди“ и произвежда антитела срещу тях. Това позволява на имунната система в бъдеще по-бързо да изгради антитела, когато повторно влезе в контакт с вирусите. Това защитава свинете срещу заболяването.

Как е проучен RESPIPORC FLU3?

Ефективността на RESPIPORC FLU3 е проучена при животни след 56-дневна възраст и при свине преди и по време на бременност, като тези проучвания документират, че ваксината предпазва от инфлуенца при свинете.

Какви ползи от RESPIPORC FLU3 са установени в проучванията?

Употребата на RESPIPORC FLU3 при свине намалява клиничните признаци и намалява вирусното натоварване на бели дроб след инфекция, причинена от вирус А на инфлуенца при свинете.

Какви са рисковете, свързани с RESPIPORC FLU3?

След ваксинация при малък брой прасета е възможно да се появи слаб оток в мястото на инжектиране, който намалява до 2 дни. Понякога е възможно слабо повишаване на ректалната температура след ваксинация.

Какви са специалните предпазни мерки за лицата, които прилагат лекарството или влизат в контакт с животното?

В случай на случайно самоинжектиране се очаква само слаба локална реакция на мястото на инжектиране.

Какво е допустимото време, след което лекуваните животни могат да бъдат заклани и месото им да бъде използвано за консумация от хора (карентен срок)?

Нула дни

Основания за одобряване на RESPIPORC FLU3?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите от RESPIPORC FLU3 превишават рисковете за ваксинация на прасета след 56- дневна възраст, включително бременни свине, срещу инфлуенца при свинете, причинена от субтипове H1N1, H3N2 и H1N2, за редуциране на клиничните признаци и вирусното натоварване на белия дроб след инфекция и препоръчва на RESPIPORC FLU3 да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза-риск може да се намери в модул 6 от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за RESPIPORC FLU3:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в рамките на Европейския съюз, за RESPIPORC FLU3 на IDT Biologika GmbH на 14/01/2010 г. Информация относно начина на отпускане на този продукт може да се намери върху етикета/опаковката.

Дата на последно актуализиране на текста: 14/01/2010.

Коментари