Simparica (sarolaner) – условия или ограничения - QP53BE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Simparica
ATC: QP53BE03
Вещество: sarolaner
Производител: Zoetis Belgium SA

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРEH ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

В. СТАТУС НА МДСОК

Не е приложимо.

Коментари