Stronghold (selamectin) - QP54AA05

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Stronghold
ATC: QP54AA05
Вещество: selamectin
Производител: Zoetis Belgium SA

Stronghold

Selamectin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва ветеринарномедицинския продукт. Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията за препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Stronghold?

Stronghold e противопаразитен ветеринарномедицински продукт, който съдържа активната субстанция селамектин (selamectin). Предлага се като спот-он разтвор в 2 различни концентрации

(6% и 12%) в туби с различен обем (15, 30, 45, 60, 120, 240 and 360 mg).Използваната концентрация и количество зависят от теглото и вида на третираното животно.

За какво се използва Stronghold?

Stronghold е предназначен за лечение и превенция на инфестации с паразити по кожата или козината на котки и кучета, например бълхи и кърлежи, както и за лечение на чревни паразити в организма. Той се използва по следните начини:

за лечение и превенция на инфестации с бълхи при котки и кучета чрез унищожаване на възрастните бълхи, техните ларви и яйца по животното и при котила на бременни или кърмещи котки и кучета. Може да се използва освен това и като част от лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (възпаление на кожата),

за профилактика на дирофилария при котки и кучета,

за лечение против ушни кърлежи при котки и кучета,

за лечение против възрастни форми на интестинални нематоди (обли глисти) и интестинални анкилостомиази при котки,

за лечение против възрастни форми на интестинални нематоди при кучета,

за лечение против пухояди при кучета и котки,

за лечение против саркоптесова (причинена от Sarcoptes scabiei) краста при кучета.

След като козината се разгърне в областта между лопатките (в основата на врата при холката), съдържанието на тубата се изстисква върху кожата. Малкият обем течност се абсорбира през кожата и действа в целия организъм на животното. Използваното количество и броят на прилаганията зависят от теглото и вида на третираното животно, както и от вида на паразита. Листовката съдържа подробна информация относно дозировката и продължителността на лечението.

Как действа Stronghold?

Stronghold съдържа селамектин – противопаразитно лекарство, принадлежащо към групата на „авермектините“. Селамектин активира специални протеини, наречени „хлоридни канали“, разположени по повърхността на нервните и мускулните клетки на паразита, като позволява на заредените хлоридни частици да проникнат в нервните клетки и нарушава нормалната им електрическа активност. Това причинява парализа или смърт на паразитите.

Как е проучен Stronghold?

Ефективността на Stronghold срещу посочените паразити е изследвана в лабораторни проучвания при котки и кучета. След това ефективността потвърдена в полеви проучвания при котки кучета чрез проверяване на броя на живите паразите в различни моменти след лечението.

Какви ползи от Stronghold са установени в проучванията?

Установено е, че лечението със Stronghold е ефективно след еднократно прилагане или многократни третирания през месец в зависимост от вида на инфестацията, за чието лечение или профилактика се използва продуктът.

При полевите проучвания той намалява общия брой бълхи по гребена против бълхи с до 98% при котки и 99% при кучета 90 дни след третирането, предотвратява излюпването на яйцата на бълхите, а също унищожава и предотвратява развитието на ларви на бълхите. Полевите проучвания показват също, че Stronghold е 100% ефективен за профилактика на дирофилария при кучета и котки. Освен това той е ефективен за лечение против ушни кърлежи при котки и кучета. При лечение против саркоптесова краста при кучета са били необходими две третирания през интервал от 30 дни, за да се елиминират напълно кърлежите при кучета. Stronghold е също така ефективен за лечение против възрастни интестинални форми на котешка анкилостомиаза, против възрастни форми на интестинални нематоди при кучета и котки и против пухояди при кучета и котки.

Измиването с шампоан или намокрянето на животното два часа или повече след третирането не е повлияло на ефективността на лекарството.

Какви са рисковете, свързани с Stronghold?

Stronghold причинява временна алопеция (загуба на козина) на мястото на прилагане при по- малко от 1 на 1000 котки.

Stronghold може да доведе до сплъстяване на козината на мястото на прилагане или до поява на малко количество бял прах по-малко от 1 на 1000 котки. Това не повлиява на безопасността и ефективността на продукта.

Stronghold не трябва да се прилага при животни на възраст под 6 седмици. Също така не трябва да се прилага при котки, които страдат от друго заболяване или които са с намалени жизнени сили или с по-ниско тегло за своя размер и възраст.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с животното?

Stronghold е силно запалим и трябва да се пази от топлина, искри и открит пламък или други източници на запалване. Да не се пуши, яде или пие, докато се борави със Stronghold. След употреба ръцете и всеки продукт, влязъл в контакт с кожата, трябва веднага да се измият със сапун и вода. Ако Stronghold попадне в очите, изплакнете веднага с вода и потърсете медицинска помощ

Третираните животни бе трябва да бъдат докосвани докато третирания участък не изсъхне. В деня на прилагане на продукта не трябва да се позволява на деца да докосват третираните животни, а самите животни не трябва да спят при собствениците си, особено при деца. Използваните апликатори трябва незабавно да бъдат изхвърлени и да не се оставят на достъпни за деца места. Лица с чувствителна кожа или установена алергия към този вид продукти трябва да боравят внимателно със Stronghold.

Какви са основанията за одобряване на Stronghold?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) се съгласява, че ползите от Stronghold превишават рисковете за одобрените показания и препоръчва на Stronghold да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула за научното обсъждане на настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Stronghold:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Stronghold на 25 ноември 1999 г. Информация за начина на предписване на продукта може да се намери върху етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: януари 2015 г.

Коментари