Видове - Телета, новородени

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Телета, новородени
Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
Телета, новородени
Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA