Видове - Телета

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Телета, новородени, на възраст под 12 часа
Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Телета, новородени
Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
ТелетаПрасета Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
Телета, новородени
Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA