Видове - Патици

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Патици Parvoduk / 2 / 3 / 4 / 5 QI01BD03 live attenuated Muscovy duck parvovirus Merial