Видове - Коне

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Коне ProteqFlu / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AD02 iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011) Merial
Коне Equilis Prequenza Te / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AL01 equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93, tetanus toxoid Intervet International BV
Коне Equilis Prequenza / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AA01 equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93 Intervet International BV
Коне Quadrisol / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AE90 vedaprofen VETCOOL B.V.
Коне Proteq West Nile / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AX vCP2017 virus Merial
Коне Equilis West Nile / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AA10 inactivated chimaeric flavivirus strain YF-WN Intervet International BV
Коне Equisolon / 2 / 3 / 4 / 5 QH02AB06 Prednisolone LE VET B.V.
Коне Equilis StrepE QI05AE live deletion-mutant Streptococcus equi strain TW928 Intervet International BV
Коне ProteqFlu-Te / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AI01 A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242), influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011) and Clostridium tetani toxoid Merial
Коне Equip WNV (Duvaxyn WNV) / 2 / 3 / 5 QI05AA10 inactivated West Nile virus, strain VM-2 Zoetis Belgium SA
Коне Equilis Te / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AB03 tetanus toxoid Intervet International BV
Коне Equioxx / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH90 firocoxib Ceva Sante Animale - Libourne
Коне Novaquin / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Le Vet Beheer B.V.