Видове - Прасета (мъжки)

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Прасета (мъжки)
Improvac / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AX synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing factor conjugated to dipthheria toxoid Zoetis Belgium SA