Видове - Зайци

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Зайци Nobivac Myxo-RHD QI08AD live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009 Intervet International BV
Зайци Eravac / 2 / 3 / 4 / 5 QI08AA01 Inactivated rabbit haemorrhagic disease type 2 virus (RHDV2) Laboratorios Hipra, S.A.