Вещество - B

Видове Вещество Наименование на лекарството ATC Производител
Едър рогат добитък
Овце bluetongue virus serotype 8 antigen BTVPUR Alsap 8 / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AA08 Merial
Телета, новородени, на възраст под 12 часа
Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Biokema Anstalt
Кучета benazepril hydrochloride /spironolactone Cardalis / 2 / 3 / 4 / 5 QC09BA07 Ceva Santé Animale
Овце bluetongue-virus serotype-2 antigen / bluetongue-virus serotype-4 antigen BTVPUR AlSap 2-4 / 2 / 3 / 4 / 5 QI04AA02 Mérial
Едър рогат добитък
Овце bluetongue virus inactivated, serotype 8 Bluevac BTV8 / 2 / 3 / 4 / 5 QI04AA02 CZ Veterinaria S.A.
Кучета benazepril hydrochloride / pimobendan Fortekor Plus / 2 / 3 / 4 / 5 QC09BX90 Elanco Europe Ltd
Едър рогат добитък
Овце bluetongue-virus serotype-1 antigen BTVPUR AlSap 1 / 2 / 3 / 4 / 5 QI04AA02 Merial
Едър рогат добитък
Овце bluetongue-virus serotype-1 antigen /bluetongue-virus serotype-8 antigen BTVPUR / 2 / 3 / 4 / 5 QI04AA02 Merial