Вещество - G

Видове Вещество Наименование на лекарството ATC Производител
Едър рогат добитък
ПрасетаОвце gamithromycin Zactran / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA95 Merial
Прасета genetically modified recombinantShiga-toxin-2e antigen Ecoporc Shiga / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AB02 IDT Biologika GmbH