Вещество - H

Видове Вещество Наименование на лекарството ATC Производител
Телета, новородени
halofuginone Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 Intervet International BV
Кучета hydrocortisone aceponate Cortavance / 2 / 3 / 4 / 5 QD07AC Virbac S.A.
Кучета hydrocortisone aceponate /miconazole nitrate / gentamicin sulphate Easotic QS02CA03 Virbac
Кучета haemoglobin glutamer-200 (bovine) Oxyglobin / 2 / 3 / 4 / 5 QB05AA90 OPK Biotech Netherlands BV
Телета, новородени
halofuginone lactate Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 Emdoka BVBA