Вещество - O

Видове Вещество Наименование на лекарството ATC Производител
Кучета osaterone acetate Ypozane / 2 / 3 / 4 / 5 QG04CX90 Virbac S.A.
Кучета orbifloxacin / mometasone furoate / posaconazole Posatex / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA91 Intervet International BV
Кучета oclacitinib maleate Apoquel / 2 / 3 / 4 / 5 QD11AH90 Zoetis Belgium SA
Bees oxalic acid dihydrate / formic acid VarroMed / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AG BeeVital GmbH