Вещество - R

Видове Вещество Наименование на лекарството ATC Производител
КоткиКучета recombinant omega interferon of feline origin Virbagen Omega / 2 / 3 / 4 QL03AB Virbac S.A.
КоткиКучета robenacoxib Onsior / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH91 Elanco Europe Ltd
Кучета recombinant protein Q from Leishmania infantum MON-1 Letifend / 2 / 3 / 4 / 5 QI07A Laboratorios LETI, S.L.U.