Вещество - V

Видове Вещество Наименование на лекарството ATC Производител
ПрасетаЗайци valnemulin Econor / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01XQ02 Elanco Europe Ltd.
Коне vedaprofen Quadrisol / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AE90 VETCOOL B.V.
Коне vCP2017 virus Proteq West Nile / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AX Merial
Котки vCP1338 virus Oncept IL-2 / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AX Merial;; 
Котки vCP65 virus Purevax Rabies / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AD Merial
Пилета vaccine against coccidiosis in chickens Evalon QI01AN01 Laboratorios Hipra, S.A.