Trifexis (spinosad / milbemycin oxime) – данни върху опаковката - QP54AB51

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Trifexis
ATC: QP54AB51
Вещество: spinosad / milbemycin oxime
Производител: Eli Lilly and Company Limited

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Trifexis 270 mg/4,5 mg таблетки за дъвчене за кучета (3,9 – 6,0 kg) Trifexis 425 mg/7,1 mg таблетки за дъвчене за кучета (6,1 – 9,4 kg) Trifexis 665 mg/11,1 mg таблетки за дъвчене за кучета (9,5 – 14,7 kg) Trifexis 1040 mg/17,4 mg таблетки за дъвчене за кучета (14,8 – 23,1 kg) Trifexis 1620 mg/27 mg таблетки за дъвчене за кучета (23,2 – 36,0 kg)

spinosad/milbemycin oxime

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

spinosad 270 mg/milbemycin oxime 4,5 mg spinosad 425 mg/milbemycin oxime 7,1 mg spinosad 665 mg/milbemycin oxime 11,1 mg spinosad 1040 mg/milbemycin oxime 17,4 mg spinosad 1620 mg/milbemycin oxime 27 mg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетки за дъвчене

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 таблетка за дъвчене

3 таблетки за дъвчене

6 таблетки за дъвчене

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи, когато е показано и профилактично приложение срещу дирофилариоза, ангиостронгилоза и/или едновременно лечение на опаразитявания с нематоди.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се прилага с храна.

Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Eli Lilly and Company Ltd Elanco Animal Health Priestley Road Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/13/155/001 (1 таблетка, 270 mg/4,5 mg)

EU/2/13/155/002 (1 x 3 таблетки, 270 mg/4,5 mg)

EU/2/13/155/003 (1 x 6 таблетки, 270 mg/4,5 mg)

EU/2/13/155/004 (1 таблетка, 425 mg/7,1 mg)

EU/2/13/155/005 (1 x 3 таблетки, 425 mg/7,1 mg)

EU/2/13/155/006 (1 x 6 таблетки, 425 mg/7,1 mg) EU/2/13/155/007 (1 таблетка, 665 mg/11,1 mg) EU/2/13/155/008 (1 x 3 таблетки, 665 mg/11,1 mg) EU/2/13/155/009 (1 x 6 таблетки, 665 mg/11,1 mg) EU/2/13/155/010 (1 таблетка, 1040 mg/17,4 mg) EU/2/13/155/011 (1 x 3 таблетки, 1040 mg/17,4 mg) EU/2/13/155/012 (1 x 6 таблетки, 1040 mg/17,4 mg) EU/2/13/155/013 (1 таблетка, 1620 mg/27,0 mg) EU/2/13/155/014 (1 x 3 таблетки, 1620 mg/27,0 mg) EU/2/13/155/015 (1 x 6 таблетки, 1620 mg/27,0 mg)

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ

БЛИСТЕР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Trifexis 270 mg/4,5 mg за кучета (3,9 – 6,0 kg)

Trifexis 425 mg/7,1 mg за кучета (6,1 – 9,4 kg)

Trifexis 665 mg/11,1 mg за кучета (9,5 – 14,7 kg)

Trifexis 1040 mg/17,4 mg за кучета (14,8 – 23,1 kg)

Trifexis 1620 mg/27 mg за кучета (23,2 – 36,0 kg)

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Eli Lilly and Company Ltd

3.СРОК НА ГОДНОСТ

EXP {месец/година}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

5.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Коментари