Bulgarian
Изберете език на сайта

Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – данни върху опаковката - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Вещество: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Производител: Ceva Sante Animale

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия, с 1, 3, 4, 6, 12, 24 и 48 апликатора за прилагане върху ограничен участък

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 1.5–4 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 4–10 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 10–25 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 25–40 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета > 40 kg

Dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всеки апликатор за прилагане върху ограничен участък съдържа dinotefuran 44 mg / pyriproxyfen 3.9 mg / permethrin 317 mg

Всеки апликатор за прилагане върху ограничен участък съдържа dinotefuran 87 mg / pyriproxyfen 7.7 mg / permethrin 635 mg

Всеки апликатор за прилагане върху ограничен участък съдържа dinotefuran 196 mg / pyriproxyfen 17.4 mg / permethrin 1429 mg

Всеки апликатор за прилагане върху ограничен участък съдържа dinotefuran 256 mg / pyriproxyfen 22.7 mg / permethrin 1865 mg

Всеки апликатор за прилагане върху ограничен участък съдържа dinotefuran 436 mg / pyriproxyfen 38.7 mg / permethrin 3175 mg

3.ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 апликатор за прилагане върху ограничен участък

3 апликатора за прилагане върху ограничен участък

4 апликатора за прилагане върху ограничен участък

6 апликатора за прилагане върху ограничен участък

12 апликатора за прилагане върху ограничен участък

24 апликатора за прилагане върху ограничен участък

48 апликатора за прилагане върху ограничен участък

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Преди употреба прочети листовката.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху ограничен участък. Преди употреба прочети листовката.

8.КАРЕНТЕН СРОК

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Да не се използва при котки.

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: (месец/година)

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА, ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

Франция

16.НОМЕР/А НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/13/156/001 (1 spot-on applicator for dogs 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/002 (3 spot-on applicators for dogs 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/026 (4 spot-on applicators for dogs 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/003 (6 spot-on applicators for dogs 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/004 (12 spot-on applicators for dogs 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/027 (24 spot-on applicators for dogs 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/005 (48 spot-on applicators for dogs 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/006 (1 spot-on applicator for dogs 4–10 kg)

EU/2/13/156/007 (3 spot-on applicators for dogs 4–10 kg)

EU/2/13/156/028 (4 spot-on applicators for dogs 4–10 kg)

EU/2/13/156/008 (6 spot-on applicators for dogs 4–10 kg)

EU/2/13/156/009 (12 spot-on applicators for dogs 4–10 kg)

EU/2/13/156/029 (24 spot-on applicators for dogs 4–10 kg)

EU/2/13/156/010 (48 spot-on applicators for dogs 4–10 kg)

EU/2/13/156/011 (1 spot-on applicator for dogs 10–25 kg)

EU/2/13/156/012 (3 spot-on applicators for dogs 10–25 kg)

EU/2/13/156/030 (4 spot-on applicators for dogs 10–25 kg)

EU/2/13/156/013 (6 spot-on applicators for dogs 10–25 kg)

EU/2/13/156/014 (12 spot-on applicators for dogs 10–25 kg)

EU/2/13/156/031 (24 spot-on applicators for dogs 10–25 kg)

EU/2/13/156/015 (48 spot-on applicators for dogs 10–25 kg)

EU/2/13/156/016 (1 spot-on applicator for dogs 25–40 kg)

EU/2/13/156/017 (3 spot-on applicators for dogs 25–40 kg)

EU/2/13/156/032 (4 spot-on applicators for dogs 25–40 kg)

EU/2/13/156/018 (6 spot-on applicators for dogs 25–40 kg)

EU/2/13/156/019 (12 spot-on applicators for dogs 25–40 kg)

EU/2/13/156/033 (24 spot-on applicators for dogs 25–40 kg)

EU/2/13/156/020 (48 spot-on applicators for dogs 25–40 kg)

EU/2/13/156/021 (1 spot-on applicator for dogs > 40 kg)

EU/2/13/156/022 (3 spot-on applicators for dogs > 40 kg)

EU/2/13/156/034 (4 spot-on applicators for dogs > 40 kg)

EU/2/13/156/023 (6 spot-on applicators for dogs > 40 kg)

EU/2/13/156/024 (12 spot-on applicators for dogs > 40 kg)

EU/2/13/156/035 (24 spot-on applicators for dogs > 40 kg)

EU/2/13/156/025 (48 spot-on applicators for dogs > 40 kg)

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Етикет на апликатора за прилагане върху ограничен участък

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Vectra 3D spot-on (1.5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ(И)

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

4.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху ограничен участък.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: {месец/година}

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

В. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА:

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 1.5–4 kg Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 4–10 kg Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 10–25 kg Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 25–40 kg Vectra 3D спот-он разтвор за кучета > 40 kg

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

Франция

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 1.5–4 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 4–10 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 10–25 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 25–40 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета > 40 kg

Dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всеки ml съдържа 54 mg dinotefuran, 4.84 mg pyriproxyfen и 397 mg permethrin.

Всеки апликатор за прилагане върху ограничен участък доставя:

Тегло на кучето (kg)

Цвят на

Обем

Dinotefuran

Pyriproxyfen

Permethrin

 

капачката

(ml)

(mg)

(mg)

(mg)

 

на

 

 

 

 

 

апликатора

 

 

 

 

За кучета 1.5–4 kg

Жълт

0.8

3.9

 

 

 

 

 

 

За кучета 4–10 kg

Зелен

1.6

7.7

 

 

 

 

 

 

За кучета 10–25 kg

Син

3.6

17.4

 

 

 

 

 

 

За кучета 25–40 kg

Лилав

4.7

22.7

 

 

 

 

 

 

За кучета > 40 kg

Червен

8.0

38.7

 

 

 

 

 

 

Ветеринарномедицинският продукт е бледожълт разтвор, пакетеран като единични апликатори за прилагане върху ограничен участък.

4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Бълхи:

Лечение и превенция на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis).

Прилагането предотвратява инфестация с бълхи за един месец. То също така предотвратява намножаването на бълхите за два месеца след прилагането чрез инхибиране на излюпването на яйцата (овоцидна активност) и чрез инхибиране появата на възрастни форми от яйца, снесени от възрастните бълхи (ларвоцидна активност).

Ветеринарномедицинският продукт може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичния дерматит, причинен от бълхи (FAD) – възпаление на кожата.

Кърлежи:

Ветеринарномедцинския продукт има постоянно акарицидно и репелентно действие срещу опаразитявене с кърлежи (Rhipicephalus sanguineus и Ixodes ricinus за един месец и Dermacentor reticulatus за до 3 седмици).

Ако има кърлежи при прилагането на ветеринарномедицинския продукт, не всички кърлежи ще бъдат убити през първите 48 часа, но ще бъдат убити в рамките на една седмица. За премахване на кърлежите се препоръчва използването на специални средства за това.

Пясъчни мухи, комари и конски мухи:

Третирането осигурява постоянна репелентна активност. То предотвратява хапането от пясъчни мухи (Phlebotomus perniciosus), комари (Culex pipiens, Aedes aegypti) и конски мухи (Stomoxys calcitrans) за един месец след прилагането. Третирането също осигурява постоянна инсектицидна активност за един месец срещу комари (Aedes aegypti) и конски мухи (Stomoxys calcitrans).

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при котки. Поради тяхната уникална физиология и невъзмжност да метаболизират перметрина, този ветеринарномедицински продукт не трябва да се използва при котки. Ако бъде приложен на котка или тя го погълне при контакт (близане) на наскоро третирано куче това може да има сериозни неблагоприятни реакции.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Преходни реакции като зачервяване, сърбеж и други признаци на дискомфорт на мястото на прилагане са съобщавани много рядко и обикновено изчезват спонтанно до 24 часа след прилагането на продукта. В редки случаи са съобщавани симптоми на поведенчески промени като хиперактивност, повишен лай или безпокойство, системни симтоми като летаргия или анорексия, неврологични симптоми като мускулен тремор. Също така много рядко са били съобщавани стомашночревни симптоми като повръщане и диария. Преходни козметични ефекти (мокрота, сплъстяване на козината) на мястото на прилагане са били съобщавани много рядко, въпреки че тези ефекти обикновено не са видими след 48 часа.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

-чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

-не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

-редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

-много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Прилагане върху ограничен участък.

Уверете се, че ветеринарномедицинският продукт ще бъде приложен само на интактна (неувредена) кожа.

Дозиране:

Вашият ветеринарен лекар ще определи правилния размер аплекатор, необходим за вашето куче (вижте също т. "Специални предупреждения").

Минималната препоръчана доза е 6.4 mg динотефуран/kg телесна маса, 0.6 mg пирипроксифен/kg телесна маса и 46.6 mg перметрин/kg телесна маса, отговарящо на 0.12 ml от ветеринарномедицинския продукт на kg телесна маса.

Следващата таблица показва размера на апликатора за прилагане върху ограничен участък, който да бъде използван според теглото на кучето:

 

Цвят на

 

 

 

Тегло на кучето (kg)

капачката

Обем

Апликатор, който да бъде използван

на

(ml)

 

 

 

 

апликатора

 

 

 

За кучета 1.5–4 kg

Жълт

0.8

1 апликатор от

Vectra 3D for dogs 1.5–4 kg

За кучета 4–10 kg

Зелен

1.6

 

Vectra 3D for dogs 4–10 kg

За кучета 10–25 kg

Син

3.6

 

Vectra 3D for dogs 10–25 kg

За кучета 25–40 kg

Лилав

4.7

 

Vectra 3D for dogs 25–40 kg

За кучета > 40 kg

Червен

8.0

 

Vectra 3D for dogs > 40 kg

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане:

Как да се приложи:

Извадете апликатора за прилагане върху ограничен участък от пакета.

Стъпка 1: Дръжте апликатора нагоре като пръстите ви са под по-големия диск, както е показано.

Стъпка 2: С другата ръка натиснета надолу малкия диск докато двата диска се срещнат наравно. Това ще пробие фолиото.

Стъпка 3: Кучето трябва да стои право или в удобна позиция за лесно прилагане. Разтворете козината докато се покаже кожата. Нанесете ветеринарномедицинския продукт (както е описано в т. 4 по-долу) бавно с върха на апликатора върху кожата.

Стъпка 4

Използвайте според препоръките 4a или 4b:

4a препоръка: Леко изстискайте апликатора и нанесете по дължината на гърба на кучето, започвайки от областта между лопатките на няколко точки и по реда показан на картинката отдолу и изстисквайте докато апликатора се изпразни. Избягвайте нанасянето на продукта повърхностно върху козината. Броят на точките на прилагане зависи от размера на кучето.

Кучета от 1.5 kg до 4 kg телесна маса

Кучета над 4 kg и до 10 kg телесна маса

Кучета над 10 kg и до 40 kg телесна маса

Кучета над 40 kg телесна маса

ИЛИ

4b препоръка: Независимо от теглото на кучето, използвайки апликатора, разтворете козината в основата на опашката и започнете нанасянето на продукта директно върху кожата в непрекъсната линия от основата на опашата през гърба до лопатките, както е показано на картинката, изстисквайки апликатора, докато се изпразни съдържанието.

Схема на третиране:

Схема на третиране:

Ветеринарномедицинският продукт осигурява защита от инфестация за един месец. Третирането може да бъде повторяно веднъж в месеца ако е препоръчано от Вашия ветеринарен лекар.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху етикета на кутията и/или апликатора (след “EXP”).

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Трябва да бъдат третирани всички кучета в домакинството. Котките трябва да бъдат третирани само с лицензиран за употреба ветеринарномедицински продукт, предназначен за този вид. Бълхите могат да населят коша, леглото на кучето и местата за почивка като килими и мека мебел. В случай на масивна инфестация с бълхи в началото на мерките за контрол, тези места трябва да се третират с подходящ инсектицид и да се почистват редовно с прахосмукачка.

Да не се използва при котки. В случай на излагане на продукта или ако се появят неблагоприятни реакции измийте котката със шампоан или сапун и потърсете ветеринарен лекар незабавно. За да предотвратите котките от случайно излагане на този ветеринарномедицински продукт, дръжте ги далеч от третираните кучета докато мястото на прилагане изсъхне съвсем. Важно е да се уверите, че котката не почиства (ближе) мястото на прилагане на продукта върху третирано куче. В такъв случай потърсете незабавно съвет от ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Само за външна употреба.

Безопасността на този ветеринарномедицински продукт не е определена при кучета на възраст под 7 седмици или тежащи по-малко от 1.5 kg.

Бъдете внимателни за да избегнете контакт на ветеринарномедицинския продукт с очите на кучето.

Прикрепването на единичен кърлеж след прилагането не може да бъде изключено. Затова предаването на инфекциозни заболявания също не може да бъде напълно изключено, ако има подходящи условия за това.

Ветеринарномедицинският продукт остава ефективен и когато животните се потапят във вода (при плуване, къпане). Потапянето във вода, повторено всяка седмица за един месец и започващо 48 часа след третирането, както и къпането със шампоан 2 седмици след третирането не са повлияли на ефикасността на този продукт.

В случай на често къпане с шампоан, обаче, или в рамките на 48 часа след третирането продължителността на активността на продукта може да бъде намалена.

Третираните кучета не трябва да влизат във вода 48 часа след прилагането за да се избегнат неблагоприятни реакции върху водни организми. (Виж също т. "Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него").

Специални предпазни мерки за употреба за лицата, прилагащи продукта на животните Да не се яде, пие или пуши при прилагането на продукта.

Измийте ръцете си старателно и веднага след употреба.

Този ветеринарномедицински продукт е дразнещ за очите и кожата. Избягвайте контакт с кожата.

При случайно попадане върху кожата измийте незабавно с вода и сапун. При случайно попадне в очите те трябва да се измият обилно с вода.

Ако дразненето на кожата или очите продължи или ако ветеринорномедицинският продукт е бил погълнат, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Хора с установена свръхчувствителност към която и да е от съставките трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Децата не трябва да пипат третираните кучета за най-малко четири часа след прилагенето на ветеринарномедицинския продукт. Затова е препоръчетилно кучетата да се третират вечерта или преди извеждането им на разходка. В деня на третирането на кучетата не трябва да се разрешава да спят при собствениците и специално при деца. Използваните апликатори трябва да бъдат изхвърлени незабавно и да не се оставят на погледа и достъпа на деца.

Изчакайте мястото на прилагане да изсъхне преди кучето да има контакт с тъкани и мебели в дома.

Бременност и лактация Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и

лактация. Употребата на ветеринарномедицинския продукт при бременни и лактиращи кучки и при кучета за разплод трябва да става само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Лабораторните изследвания със всяка една от субстанциите – динотефуран, пирипроксифен и перметрин при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност, фетотоксичност и токсичност за майката.

Динотефуранът е показал, че преминава в млякото при латиращите животни.

N-метелпиролидонът, ексципиент в продукта е показал, че причинява малформации на плода, водещи до дефекти при лабораторни животни.

Взаимодействия и несъвместимости Да не се смесва с друг ветеринарномедицински продукт и да не се прилага заедно с какъвто и

да е ветеринарномедицински продукт по същото време и на същото място.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти)

Освен зачервяване и козметични промени в козината на мястото на прилагане други неблагоприятни реакции не са наблюдавани при здрави кученца на възраст 7 седмици, третирани 7 пъти през интервал от 2 седмици и с 5 пъти по-висока от препоръчаната доза.

След поглъщане на по-висока от препоръчаната доза може да се появят повръщане, саливация и диария, въпреки че те би трябвало да преминат без лечение.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Ветеринарномедицинският продукт не бива да попада във вода тъй като е опасен за риби и други водни организми. Не замърсявайте езера, водни канали или канавки с продукта или използвани опаковки.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

Картонена кутия с 1, 3, 4, 6, 12, 24 или 48 апликатора за прилагане върху ограничен участък по 0.8

мл, 1.6 мл, 3.6 мл, 4.7 мл и 8.0 мл.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Механизми на действие:

Трите активни съставки на ветеринарномедицинския продукт действат чрез контакт върху паразитите.

Динотефуранът действа като се свързва с нервните синапси на насекомите. Те не трябва да го поглъщат – действа контактно.

Динотефуранът се абсорбира частично през кожата на кучето, но тази абсорбция не е свързана с ефикасността на лекарството.

Пирипроксифенът работи чрез нарушаване на размножаването и растежа на бълхите. Това предпазва от инфестиране на околната среда с развиващи се стадии на бълхите от страна на третираното животно.

Перметринът действа на нервната система на артроподите (насекоми и кърлежи), водейки до смъртта им. Той също така има репелентни свойства.

Динотефуранът и перметринът работят заедно (синергично), което е показало, че води до по- бързо настъпване на активност in vivo. В деня на първото прилагане този ветеринарномедицински продукт има адекватна инсектицидна активност срещу възрастните форми на бълхите в рамките на 12 часа след прилагането. Очакваната клинична полза в резултат от комбинацията динотефуран с перметрин е била демонстрирана в едно лабораторно проучване при кучета, което е показало удължаване на ефикасността срещу бълхите C. Canis до 4 седмици.

След единично прилагане върху кожата, трите активни субстанции се разпределят бързо по повърхността на тялото на животното през първия ден с максимални концентрации, получени 3 дни след прилагането. Трите активни субстанции са все още измерими в различни участъци на космената покривка един месец след третирането.

Коментари