Наименование на лекарството - Y

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Кучета Ypozane / 2 / 3 / 4 / 5 QG04CX90 osaterone acetate Virbac S.A.