Acticam (meloxicam) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - QM01AC06

A.DRŽITEL(É) POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ(Í) ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgie

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C.DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se.

Komentáře