Activyl (indoxacarb) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - QP53AX27

A.DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville

Francie

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Pro psy: Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu

Pro kočky: Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C. DEKLARACE HODNOT MRL

Není určeno pro potravinová zvířata.

Komentáře