Czech
Vybrat jazyk stránek

BTVPUR AlSap 2-4 (bluetongue-virus serotype-2 antigen...) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Název léku : BTVPUR AlSap 2-4
ATC: QI04AA02
Látka: bluetongue-virus serotype-2 antigen / bluetongue-virus serotype-4 antigen
Výrobce: Mérial

Obsahy článků

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BTVPUR AlSap 2-4, injekční suspenze pro ovce

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá dávka vakcíny (1 ml) obsahuje:

 

 

Léčivé látky:

 

6,8 – 9,5 CCID50*

Virus Febris catarrhalis ovium inactivatum, sérotyp 2 ................................................

Virus Febris catarrhalis ovium inactivatum, sérotyp 4 ................................................

7,1 – 8,5 CCID50*

*50% infekční dávka pro buněčnou kulturu odpovídající titru před inaktivací (log 10)

Adjuvans:

 

 

Hydroxid hlinitý

2,7 mg

 

Saponin

30 HU**

 

**Hemolytické jednotky

 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Homogenní mléčně bílá injekční suspenze.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Cílové druhy zvířat

OvceČíst dále...

Komentáře